Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
กรุณารอสักครู่

logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม Special Challenge
สัปดาห์ที่ 3 สำหรับรางวัลประเภทที่ 3
“ยืนยัน เสริมสร้างภูมิต้านทานให้น้องแมวแข็งแรง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ จะได้รับ อาหารแมวเพียวริน่า วัน ปริมาณ 7.26 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง และ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับแมว แฮปปี้ 4 ขา แผน 1 ดูข้อมูลรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ หน้าของรางวัล

ผู้ชนะประเภทที่ 3

จากการโหวตของ SPECIAL CHALLENGE

Special challenge ที่ 1

ยืนยัน กล้ามเนื้อและหัวใจแข็งแรง

น้องสี่
คุณ

Special challenge ที่ 2

ยืนยัน ผิวหนังและขนสุขภาพดี มีดวงตาสดใส

น้องหลงๆ
คุณ