Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
กรุณารอสักครู่

SPECIAL CHALLENGE

กิจกรรม SPECIAL CHALLENGE เป็นกิจกรรมพิเศษ ให้พิสูจน์และเพิ่มโอกาสร่วมแข่งขันชิงของรางวัลพิเศษของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ ดังนี้

  • ยืนยัน กล้ามเนื้อ และหัวใจแข็งแรง

  • ยืนยัน ผิวหนังและขนสุขภาพดี มีดวงตาสดใส

  • ยืนยัน เสริมสร้างภูมิต้านทาน ให้น้องแมวแข็งแรง