Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
กรุณารอสักครู่

ร่วม “ยืนยัน” แมวสุขภาพดี 
เปลี่ยนแปลงได้จริงใน 30 วัน

ลุ้นฟรี! อาหารแมว Purina ONE และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
เพียงลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562
ร่วมเล่นกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
และร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 – 10 สิงหาคม 2562

เริ่มเล่น down

ของรางวัลสำหรับผู้ชนะโครงการ

ลุ้นเป็นผู้ชนะและรับฟรีของรางวัลมากมายจาก Purina ONE

ประเภทที่ 1*
ผู้ชนะจากการให้คะแนนของ
คณะกรรมการ
(โดยเรียงจากคะแนนสูงสุด)
จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 13,950 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณรวม 36.5 กิโลกรัม (สำหรับปริมาณแนะนำการบริโภคเฉลี่ย 1 ปี 100 กรัมต่อวัน) คละสูตรได้ (มูลค่า 8,950 บาท)
 • โรงแรม บ้านขนมปังขิง นครนายก จำนวน 3 วัน 2 คืน (สามารถพาน้องแมวพักด้วยได้) (มูลค่า 5,000 บาท) โดย Gift Voucher ชื่อบ้านพัก Waffle เป็นบ้านพักสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ที่

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 12,055 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณรวม 36.5 กิโลกรัม (สำหรับปริมาณแนะนำการบริโภคเฉลี่ย 1 ปี 100 กรัมต่อวัน) คละสูตรได้ (มูลค่า 8,950 บาท)
 • กระเป๋า Backpack Capsule Pet Space จำนวน 1 ใบ (มูลค่า 3,105 บาท)

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 10,940 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณรวม 36.5 กิโลกรัม (สำหรับปริมาณแนะนำการบริโภคเฉลี่ย 1 ปี 100 กรัมต่อวัน) คละสูตรได้ (มูลค่า 8,950 บาท)
 • คอนโดแมว ลายทางม้าลาย รุ่น C100-4 ขนาด65*45*100cm จำนวน 1 หลัง (มูลค่า 1,990 บาท)
ประเภทที่ 2*
ผู้ชนะจากคะแนนโหวต
100 ตำแหน่งแรก
จำนวน 100 รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 10 รางวัล
(มูลค่ารวม 89,500 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณรวม 36.5 กิโลกรัม (สำหรับปริมาณแนะนำการบริโภคเฉลี่ย 1 ปี 100 กรัมต่อวัน) คละสูตรได้ (มูลค่า 8,950 บาท)

รางวัลที่ 2 จำนวน 20 รางวัล
(มูลค่ารวม 72,000 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน 15 กิโลกรัม คละสูตรได้ (มูลค่า 3,600 บาท)

รางวัลที่ 3 จำนวน 70 รางวัล
(มูลค่ารวม 50,400 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวันขนาด 3 กิโลกรัม สูตรใดก็ได้ จำนวน 1 ถุง (มูลค่า 720 บาท)
ประเภทที่ 3*
ผู้ชนะที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์
จากการโหวตของ special challenge
จำนวน 3 รางวัล

รางวัล Special Challenge สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 4,624.43 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณ 7.26 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง มูลค่า 1,630 บาท
 • อุโมงค์แมว Isoopmn จำนวน 1 ชิ้น (มูลค่า 2,994.43 บาท)

รางวัล Special Challenge สัปดาห์ที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 6,410 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณ 7.26 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง มูลค่า 1,630 บาท
 • กล้องคุยกับแมว Pawbo Life Wi-Fi Pet IP Camera จำนวน 1 ชิ้น (มูลค่า 4,780 บาท)

รางวัล Special Challenge สัปดาห์ที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
(มูลค่ารวม 4,430 บาท)

 • อาหารแมวเพียวริน่าวัน ปริมาณ 7.26 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง มูลค่า 1,630 บาท
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับแมว แฮปปี้ 4 ขา แผน 1 (เบี้ยรวม มูลค่า 2,800 บาท)

แมวสุขภาพดี
เห็นผลจริงใน 30 วัน

“ยืนยัน”