Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เพียวริน่า วัน

อาหารแมวเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม


อาหารแมว สูตรลูกแมว

สูตรลูกแมว

(อายุ 3 สัปดาห์ – 1 ปี)

  • มี DHA สารที่พบในน้ำนมแม่ เพื่อพัฒนาการทางสมอง และสายตา

  • โปรตีนสูงถึง 40%
    เหมาะกับลูกแมวที่กำลังเจริญเติบโต

  • ทำจากเนื้อไก่ และข้าว
    ย่อยง่ายเหมาะสำหรับลูกแมว

โปรตีน 40%

ไขมัน 18%

ใยอาหาร 2.5%

สัญญาณ

สุขภาพดี

เปลี่ยนแปลงได้จริงใน

30วัน

6 สัญญานลูกแมวสุขภาพดี

ปริมาณอาหาร

ที่แนะนำต่อวัน

สำหรับลูกแมว

ปริมาณอาหารลูกแมว 0.3 - 0.6
ปริมาณอาหารลูกแมว 0.7 - 2.6
ปริมาณอาหารลูกแมว 2.6 – 5.4
ปริมาณอาหารแมว 1 ปีขึ้นไป ตามน้ำหนัก
อาหารแมว 5 สูตรครบคุณค่าโภชนาการ

ที่ครบคุณค่า

ทางโภชนาการ

สูตรลูกแมว

อายุ 3 สัปดาห์ - 1 ปี

สูตรแมวโต

อายุ 1 - 7 ปี

สำหรับแมวเลี้ยงในบ้าน

เทนเดอร์ ซีเล็คซ์ เบลนด์
สูตร ปลาแซลมอน

เทนเดอร์ ซีเล็คซ์ เบลนด์
สูตร เนื้อไก่

สูตรแมวโต

อายุ 7 ปี ขึ้นไป

อาหารแมว 5 สูตรครบคุณค่าโภชนาการ

ที่ครบคุณค่า

ทางโภชนาการ

สูตรลูกแมว

อายุ 3 สัปดาห์ - 1 ปี

สูตรแมวโต

อายุ 1 - 7 ปี

สำหรับแมวเลี้ยงในบ้าน

เทนเดอร์ ซีเล็คซ์ เบลนด์ สูตร ปลาแซลมอน

เทนเดอร์ ซีเล็คซ์ เบลนด์ สูตร เนื้อไก่

สูตรแมวโต

อายุ 7 ปี ขึ้นไป