เพียวริน่า วัน เฮลธี้ คิทเท่น ฟอร์มูล่า อาหารแมวชนิดเม็ด | Purina ONE

ผลิตภัณฑ์ > เพียวริน่า วัน เฮลธี้ คิทเท่น ฟอร์มูล่า อาหารแมวชนิดเม็ด

เพียวริน่า วัน

เพียวริน่า วัน เฮลธี้ คิทเท่น ฟอร์มูล่า อาหารแมวชนิดเม็ด

สำหรับลูกแมวทุกสายพันธุ์

  • มี DHA สารที่พบในน้ำนมแม่
    • เพื่อพัฒนาการทางสมองและสายตา
  • โปรตีนสูงถึง 40%
    • เหมาะกับลูกแมวที่กำลังเจริญเติบโต
  • ทำจากเนื้อไก่และข้าว
    • ย่อยง่ายเหมาะสำหรับลูกแมว
สั่งซื้อ

เรื่องน่ารู้ของน้องแมว